VIETNAM

Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm (Lc 2, 14)

Mừng Lễ Chúa Hiển Linh

Pubblicato il: venerdì 6 Gennaio 2023

Tặng vật ba đạo sĩ dâng cho Chúa Giêsu thật quí giá, nhưng tình yêu mến của họ còn quí giá hơn nữa. Nên lễ vật họ dâng rất đẹp lòng người, phần chúng ta cũng hãy dâng người vàng đức ái, hương nguyện cầu và mộc dược nhẫn nại hãm mình, dâng cách mau mắn.
Ngày lễ Chúa Hiển Linh kính chúc mọi người biết noi gương lòng nhiệt thành mau mắn và khiêm nhượng sâu xa của các vị Vương Tước Đạo Sĩ để xứng đáng với ân huệ Chúa ban và lãnh nhận được nhiều hồng ân Thiên Chúa.

Lạy Chúa chúng con tới thờ lạy Người.

 

Webmaster