VIETNAM

Lạy Mẹ Maria xin hãy giúp con luôn trung thành với ơn Chúa cao cả này, và đồng hành cùng con để con luôn thưa lên cùng Chúa: “Lạy Chúa này còn đây”

Lạy Chúa này còn đây

Pubblicato il: sabato 2 Luglio 2022

Con đã được sinh ra và lớn lên trong một gia đình công giáo tại giáo phận Vinh. Cũng giống như bao nhiêu bạn gái khác, nhưng Chúa lại muốn con sống cho riêng Ngài mà thôi. Vào tháng bảy năm 2016 con đã quyết định vào tìm hiểu trong cộng đoàn dòng Các Nữ Tu Thừa Sai Nhập Thể tại giáo phận Phú Cường. Con đã bị thu hút bởi những hoạt động tông đồ và công việc truyền giáo, mà các sơ đang dấn thân phục vụ khắp nơi trên thế giới.

Thiên Chúa đã dùng một sở thích mà thay đổi cả cuộc đời của con. Rồi chính Ngài đã làm cho con hiểu rằng sống yêu thương mỗi ngày chính là sứ vụ lớn nhất của con. Chính Chúa đã gọi và yêu con từ lúc con còn trong lòng mẫu thân. Và chính Ngài đã sai Con Một xuống thế nhập thể làm Người cũng chỉ vì yêu mà thôi. Sau một hành trình đào luyện ở Việt Nam và tại Rôma. Qua những vui buồn, thăng trầm và thử thách trong đời tư cũng như đời sống cộng đoàn. Chúa đã dạy con qua sự hướng dẫn và giúp đỡ của biết bao người, để con biết sống cho tình yêu. Như với thánh Phaolô, Chúa cũng nói với con: “Ơn của thầy đủ cho con” (2 Cor 12,9). Sống yêu thương trong giây phút hiện tại chính là ơn gọi của con. Trong dịp lễ trọng kính thánh  Phê-rô và Phao-lô, là ngày mà Chúa đã chọn để con đáp lại tiếng mời gọi yêu thương của Thiên Chúa bằng hai tiếng xin vâng.

Tiếng xin vâng của con quyện với  tiếng xin vâng của Đức Kitô dâng lên Chúa Cha và cho tình yêu tha nhân. Ơn gọi của con tất cả để dâng hiến và cho đi. Lạy Mẹ Maria xin hãy giúp con luôn trung thành với ơn Chúa cao cả này, và đồng hành cùng con để con luôn thưa lên cùng Chúa: “Lạy Chúa này còn đây”.

Webmaster